STUDIJA OPRAVDANOSTI DRŽAVNE CESTE D403 OD ČVORA ŠKURINJE DO LUKE RIJEKA

Objavljeno, 12. travnja 2021.


STUDIJA OPRAVDANOSTI DRŽAVNE CESTE D403 OD ČVORA ŠKURINJE DO LUKE RIJEKA

Studijom je obrađena postojeća prometna mreža grada Rijeke. Analizirani su utjecaji izgradnje kontejnerskog terminala Zagrebačka obala na postojeću prometnu mrežu. Uzevši u obzir količinu teškog teretnog prometa koji će generirati kontejnerski terminal, analizirani su načini rješavanja utjecaja teretnog prometa na postojeću prometnu mrežu.

Odabran je čvor Škurinje kao optimalan za spoj buduće državne ceste D403, a za tri varijante buduće trase državne ceste D403 sagledani su financijski, tehničko tehnološki aspekti, te je analiziran utjecaj na okoliš. Multikriterijskom analizom došlo se do odabira optimalne varijante za koju su napravljene sljedeće analize: financijska, socio-ekonomska, CBA te analiza rizika. Za odabranu varijantu izrađena je detaljna razrada troškova projekta te dinamički plan izgradnje odnosno projektni ciklus.

Državna cesta D403 predstavlja cestovnu komponentu projekta „Projekt obnove riječkog prometnog pravca – Rijeka Gateway“.

“Na prijedlog Povjerenstva za procjenu i utvrđivanje prijedloga strateških projekata, projekt pod nazivom Kontejnerski terminal Zagrebačko pristanište, komponenta Projekta Rijeka Gateway, proglašava se strateškim projektom Republike Hrvatske”[1].

Na predmetnom području paralelno se izrađuje i Masterplan za grad Rijeku (Glavni plan razvoja riječkog prometnog pravca (Grad Rijeka).


[1] Odluka o proglašenju projekta kontejnerski terminal Zagrebačko pristanište, komponenta projekta Rijeka Gateway, strateškim projektom Hrvatske Republike, NN 63/14