Investitori


 • Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
 • Ministarstvo prosvjete i športa
 • Ministarstvo financija
 • Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine
 • Hrvatske autoceste d.o.o.
 • Autoceste Zagreb – Macelj
 • Autocesta Rijeka Zagreb
 • Hrvatske ceste
 • Državna geodetska uprava
 • Hrvatske vode
 • Županijska uprava za ceste Sisačko – moslavačke županije
 • Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije
 • Županijska uprava za ceste Krapinsko – zagorske županije
 • Županijska uprava za ceste Primorsko – goranske županije
 • Županijska uprava za ceste Bjelovarsko – bilogorske županije
 • Županijska uprava za ceste Brodsko – posavske županije
 • Grad Zagreb
 • Grad Split
 • Grad Rijeka
 • Grad Pula
 • Grad Zadar
 • Grad Sisak
 • Grad Karlovac
 • Grad Velika Gorica
 • Grad Bjelovar
 • Grad Zaprešić
 • Grad Krapina
 • Grad Zabok
 • Grad Pregrada
 • Grad Hum na Sutli
 • Grad Petrinja
 • Grad Novska
 • Grad Kutina
 • Grad Popovača
 • Grad Slavonski Brod
 • Grad Dugo Selo
 • Grad Pakrac
 • Grad Vrbovec
 • Grad Nin
 • Grad Duga Resa
 • Grad Glina
 • Grad Samobor
 • Grad Dvor
 • Grad Kostajnica
 • Institut Igh d.d.
 • Zagorje gradnja d.o.o.
 • Osijek – koteks d.d.
 • Strabag d.o.o.
 • PZC Brod d.o.o.
 • PZC Varaždin d.d.
 • Ceste Karlovac d.d.
 • PZC Split d.o.o.
 • Ceste Sisak d.o.o.
 • Federalna uprava za geodetske i imovinsko – pravne poslove Sarajevo BiH
 • Agencija za vodno područje rijeke Save Sarajevo FBiH
 • JP autoceste FBiH
 • JP ceste federacije FBiH
 • Županija posavska FBiH
 • Općina Odžak BiH
 • Općina Orašje BiH
 • Općina Grahovo BiH
 • Općina Prozor Rama BiH
 • Općina Gradačac BiH
 • Grad Ljubuški BiH
 • Grad Čapljina BiH
 • Grad Bihać BiH
 • Grad Tuzla BiH