Geodezija


 • Osnovna geodetska mjerenja
 • Katastarske izmjere
 • Harmonizacija katastarskih planova
 • Hidrografska snimanja
 • Inženjerska geodezija
 • Geodetski nadzor

OSNOVNA GEODETSKA MJERENJA

 • Gravimetrijska mjerenja osnovne mreže u BiH
 • GPS mjerenja osnovne državne mreže u BiH
 • Nivelman visoke točnosti za određivanje geoida u BiH

KATASTARSKE IZMJERE

 • K.o. Pisarovine
 • K.o. Duge Rese
 • K.o. Mrkoplja
 • K.o. Ričine
 • K.o. Drenove
 • K.o. Vukovine
 • K.o. Kukljice

HARMONIZACIJA KATASTARSKIH OPĆINA U BiH

 • Općina Odžak (k.o.Odžak, k.o. Donja Dubica, k.o. Trnjak-Zorice, k.o. Vojskova,)
 • Općina Orašje (k.o.Orašje-1, k.o.Orašje-2, k.o.Vidovice, k.o. Kopanice)
 • Općina Kiseljak (k.o.Miljanovac, k.o.Rainici Donji)
 • Općina Ljubuški (k.o.Ljubuški, k.o.Cerno, k.o.Hršljani, k.o. Mosarska vrata)
 • Općina Čapljna (k.o.Čapljina)
 • Općina Tuzla (k.o.Tuzla-3)
 • Općina Domaljevac-Šamac (k.o.Domaljevac)
 • Općina Gradačac (k.o.Donja Međeđa, k.o.Gornja Međiđa, k.o.Kerep)
 • Općina Srebrenik (k.o.Srebrenik grad, k.o.Gornji Srebrenik, k.o.Donji Srebrenik)
 • Općina Doboj Istok (k.o. Lukavica Rijeka)
 • Općina Živinice (k.o.Dubrave Donje, k.o.Dubrave Gornje)
 • Općina Kalesija (k.o.Kalesija grad, k.o.Vukovije)

HIDROGRAFSKO SNIMANJE

 • Rijeke Save
 • Rijeke Ilove
 • Rijeke Bosne
 • Jarunskog jezera
 • Jezera Modrac u BiH
 • Jezera Hazna u BiH
 • Mjerenje pomaka na VGO srednje i donje Save.

IZRADA PARCELACIJSKIH ELABORATA I ELABORATA NEPOTPUNOG IZVLAŠTENJA

 • Autocesta
 • Državnih cesta
 • Županijskih cesta
 • Lokalnih cesta
 • Nerazvrstanih i gradskih cesta
 • Objekata visokogradnje

INŽENJERSKA GEODEZIJA

 • Snimanje situacija, izrada situacija i 3D modela terena za izradu projektne dokumentacije:
 • Autocesta
 • Državnih cesta
 • Županijskih cesta
 • Lokalnih cesta
 • Nerazvrstanih i gradskih cesta
 • Objekata visokogradnje
 • Izrada elaborata iskolčenja i iskolčenje objekata:
 • Autocesta
 • Državnih cesta
 • Županijskih cesta
 • Lokalnih cesta
 • Nerazvrstanih i gradskih cesta
 • Objekata visokogradnje
 • Praćenje gradnje cesta i objekata:
 • Autocesta
 • Državnih cesta
 • Županijskih cesta
 • Lokalnih cesta
 • Nerazvrstanih i gradskih cesta
 • Objekata visokogradnje
 • Izrada elaborata o mjerenju probnih opterećenja mostova i vijadukata

GEODETSKI NADZOR IZGRADNJE

 • Autocesta
 • Državnih cesta
 • Županijskih cesta
 • Lokalnih cesta
 • Nerazvrstanih i gradskih cesta
 • Objekata visokogradnje

GEODETSKE PODLOGE I PARCELACIJSKI ELABORATI PROJEKTI

 • Autocesta Zagreb – Macelj
 • Autocesta Zagreb – Split – Dubrovnik, dionica Otočac – tunel Plasina 6,0 km
 • Autocesta Rupa – Rijeka – Žuta Lokva, dionica Selce – Novi Vinodolski 9,0 km
 • Čvor Ivanja Reka na autocesti Zagreb – Lipovac
 • Čvor Križ na autocesti Zagreb – Lipovac
 • Čvor Raščani na autocesti Zagreb – Split – Dubrovnik
 • Čvor Trinjastići na autocesti A7 Rupa – Rijeka
 • Brza cesta BC12 Bjelovar – Virovitica 60,0 km
 • Brza cesta DC41 Vrbovec – Gradec 14,5 km
 • Brza cesta Požega – Pleternica 9,0 km
 • Brza cesta Popovec – Marija Bistrica – Zabok, dionica Andraševac – Mokrice 5,0 km
 • Brza cesta Popovec – Marija Bistrica – Zabok, dionica čvor Kašina – čvor Zlatar Bistrica 16,5 km
 • Brza cesta čvor Bisko – Čaporice 6,0 km
 • Podravska brza cesta Našice – Čepin 35,0 km
 • Podravska brza cesta dionica čvor Našice sjever – Lila čvor Našice istok 5,5 km
 • Državna cesta  DC31 Velika Gorica – Žažina 28,0 km
 • Državna cesta  DC301 Ponte Portone – Novi Grad 13,0 km
 • Spojna cesta  Zabok DC24 – Krapina DC1 13,5 km
 • Državna cesta  DC209 Hum na Sutli – Pregrada 13,0 km
 • Državna cesta  DC37 Glina – Topusko 16,0 km
 • Državna cesta  Buševac – Šestak Brdo 13,4 km
 • Državna cesta DC1 Lulić – Ilovac 12,0 km
 • Državna cesta Žakanj – Modruš Potok 12,67 km
 • Državna cesta Pakrac – Lipik 13,0 km
 • Državna četverotračna cesta od čvora Kosnica do Velike Gorice sa spojem na ZLZ 9,7 km
 • Državna cesta DC28 Haganj – Markovac Križevački 10,43 km
 • Državna cesta DC209 Mursko Središće – Slemenica 7,7 km
 • Državna cesta DC37 Petrinja – Gora 9,2 km
 • Obilaznica DC1 Debelog Brda sa trakama za spora vozila 5,5 km
 •  Državna cesta  Rogovići – Lindarski Križ 6,0 km
 • Državna cesta Brđani – Komarevo 6,0 km
 • Državna cesta  Velika Gorica – Mala 5,0 km
 • Državna četverotračna cesta DC8 Zadar – Bibinje 3,5 km
 • Državna cesta DC8 most F.Tuđmana – Ilijina glavica 3,0 km
 • Državna cesta Pakrac – Dobrovac 2,7 km
 • Državna ceta DC44 Čiritež – Roč 2,4 km
 • Državna cesta DC28 dionica Markovac Križevački – Predavac 7,04 km
 • Istočna obilaznica grada Varaždina 11,0 km
 • Obilaznica Vinkovaca 9,5 km
 • Obilaznica Šenkovca 6,0 km
 • Obilaznica Vranje – Lepoglave 5,0 km
 • Obilaznica Belog Manastira 3,5 km
 • Obilaznica Novog Marofa 3,0 km
 • Obilaznica DC1 Dicma 3,2 km
 • Sjeverna obilaznica Pule 2,47 km
 • Obilaznica Sobre na Mljetu 1,0 km
 • Obilaznica Bjelovara 6,5 km
 • Obilaznica Našica 5,5 km
 • Obilaznica Buzeta 1,3 km
 • Obilaznica Ložišća na Braču 1,56 km
 • Spojna cesta između DC1 i industrijske zone u Krapini Tkalci 1,2 km
 • Obilaznica Oroslavlja i D.Stubice 17,5 km
 • Županijska cesta Jasenovac – Drenov Bok 4,0 km
 • Županijska cesta Prekopa – Hadžer – Prekopa 7,0 km
 • Županijska cesta u Sisku ulica Božidara Adžije 3,0 km
 • Županijska cesta Dužica – Greda – Sela 7,0 km
 • Županijska cesta 2211 Ludbeno – Burodovo 6,7 km
 • Županijska cesta 3034 u Dugom Selu 2,5 km
 • Lokalna cesta Brest – Vurot 3,0 km
 • Lokalna cesta 31206 Galdovo Pokupsko 3,0 km

GEODETSKO PRAĆENJE GRADNJE I GEODETSKI NADZORI

 • Geodetski nadzor izgradnje autocesta Zagreb – Split – Dubrovnik, dionica Otočac – tunel Plasina 6,0 km
 • Geodetski nadzor izgradnje autocesta na koridoru Vc, dionica most Halasica – Beli Manastir 17,5 km
 • Geodetski nadzor izgradnje čvor Ivanja Reka na autocesti Zagreb – Lipovac
 • Geodetski nadzor izgradnje čvor Križ na autocesti Zagreb – Lipovac
 • Geodetsko praćenje gradnje autoceste Zagreb – Macelj, dionica Krapina – Macelj
 • Geodetsko praćenje gradnje autoceste koridora Vc, dionica rijeka Sava – Modriča 10,5 km
 • Geodetski nadzor izgradnje Podravske brze ceste dionica Virovitica – Suhopolje 9,2 km
 • Geodetski nadzor izgradnje DC24, dionica Zlatar Bistrica – Konjšćina 8,75
 • Geodetski nadzor izgradnje Spojne ceste  Zabok DC24-Krapina DC1 10,4 km
 • Geodetski nadzor izgradnje obilaznice Virovitica 7,5 km
 • Geodetsko praćenje gradnje Hypo – centra u Zagrebu
 • Geodetski nadzor gradnje američke međunarodne škole u Zagrebu
 • Geodetski nadzor gradnje paviljona u zološkom vrtu u Zagrebu
 • Geodetski nadzor gradnje ugostiteljske škole u Bjelovaru