PRETHODNA STUDIJA IZVEDIVOSTI POVEZIVANJA JUŽNE DALMACIJE.

Objavljeno, 12. travnja 2021.


PRETHODNA STUDIJA IZVEDIVOSTI POVEZIVANJA JUŽNE DALMACIJE.

Predmet i opseg studije

Predmetni projekt uvršten je na listu strateških projekata na sjednici Povjerenstva za procjenu i utvrđivanje strateških projekata održanoj 1. veljače 2019. godine.

Znatan doprinos gospodarskom, prometnom i društvenom ukupnom razvoju Dubrovačko-neretvanske županije i Grada Dubrovnika omogućila bi realizacija Projekta cestovne povezanosti s Južnom Dalmacijom na sustav mreža autocesta Republike Hrvatske na potezu od čvora Metković do budućeg mosta Pelješac i od čvora Doli do grada Dubrovnika.

Dubrovačko-neretvanska županija je najjužnija županija u Republici Hrvatskoj, a prostor županije čine dvije osnovne funkcionalne i fizionomske cjeline: relativno usko uzdužno obalno područje s nizom pučinskih i bližih otoka te prostor Donje Neretve s gravitirajućim priobalnim dijelom. Prostor je prekinut državnom granicom s Bosnom i Hercegovinom i samo na području Neretvanske doline ima prirodnu vezu s unutrašnjošću i spoj prema sjeveru i panonskom dijelu Hrvatske.

Kao najizraženiji funkcionalni problem cestovnog i pripadajućeg javnog prometa je neodgovarajuća povezanost s glavnim koridorima EU – lokalne i sekundarne prometnice, te samim time slaba mobilnost putnika i tereta.

Prilikom izrade studije napravljena je analiza prometne ponude i potražnje te je izrađen prometni model. Analizirane su alternativne opcije, provedena je multikriterijska analiza te je dan prijedlog optimalne varijante za koju je izrađena analiza troškova i koristi, uključivo rizike vezane uz klimatske promjene i vremenske ekstreme.

Studija je podijeljena u dvije dionice:

Slika 1.2.1.-1 Prikaz obuhvata studije po dionicama

Varijantna rješenja za izgradnju 1. dionice 22 km nove trase razmatrana su od već izgrađenog čvora Metković do budućeg čvora Duboka kao dionice:

  • Autoceste od čvora „Metković“ do čvora „Pelješac“, duljine 17,5 km
  • Brze ceste od čvora „Pelješac“ do čvora „Duboka“, duljine 4,45 km

Varijantna rješenja za izgradnju 2. dionice 41,8 km nove trase razmatrana su od čvora Ston, tj. raskrižja Ston koje je u izgradnji do mosta dr. Franje Tuđmana kao dionice:

  • Brze ceste od čvora „Ston“ do čvora „Doli“, duljine 5,5 km
  • Autoceste od čvora „Rudine“ do čvora „Osojnik“, duljine 27,5 km*
  • Spojne ceste od čvora „Slano“ do spoja na DC8 u Slanom, duljine 4,7 km

*Od čvora „Osojnik“ do čvora „Dubrovnik zapad“ predviđena je izgradnja brze ceste koja je sastavni dio faze 20 (etapa 20-1) kao spoj na planiranu brzu cestu Dubrovnik zapad – Zračna luka Čilipi (investitor Hrvatske ceste).

3. dionica nije predmet analiza za odabir konačne varijante. Obrađena je u svrhu cjelovitosti studije, ali je za sada manjih izgleda za provedbu zbog stupnja planiranja, odnosno izgradnje dionice autoceste na koju se spaja na području Bosne i Hercegovine.

  • Autocesta od čvora „Pelješac“ do čvora graničnog prijelaza BiH, duljine 6,75 km
  • Autocesta od čvora „Rudine“ do čvora graničnog prijelaza BiH, duljine 15,2 km
  • Autocesta od čvora „Dubrovnik“ do čvora graničnog prijelaza BiH, duljine 3,7 km