EU fondovi

Naziv projekta: Uključivanje informacijsko-komunikacijskih tehnologija u poslovni proces tvrtke Trafficon (Traff-ICT-on) KK.03.2.1.19.0181

Ime Korisnika: TRAFFICON d.o.o. Selska cesta 50, 10 000 Zagreb

Kratki opis projekta: Projekt "Uključivanje informacijsko- komunikacijskih tehnologija u poslovni proces tvrtke Trafficon " (Traff-ICT-on) ima za cilj poboljšanje poslovnog razvoja, učinkovitosti i konkurentnosti te zauzimanje bolje pozicije na tržištu, uvođenjem novih ICT rješenja. Navedenim ulaganjem optimizirati će se poslovni procesi i integrirat će se poslovne funkcije tvrtke na jednu "platformu" što će doprinijeti učinkovitijoj organizaciji tijeka rada, boljoj komunikaciji i podjeli posla među djelatnicima, povećanju kvalitete njihova rada te poboljšanju komunikacije i interakcije sa klijentima i poslovnim partnerima.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: Osnaženi kapaciteti Korisnika, optimizirani poslovni procesi, učinkovitija organizacija tijeka rada i pospješena njegova konkurentnost na tržištu Uspješno proveden projekt i pozitivno ocijenjena izvješća o provedbi projekta Zainteresirana šira javnost, ciljna skupina te krajnji korisnici informirani o projektu, aktivnostima te očekivanim i ostvarenim rezultatima.

Ukupna vrijednost projekta: 782.603,13 HRK
Iznos EU potpore: 380.532,80 HRK
Razdoblje provedbe projekta: 17.08.2020. do 17.05.2021.
Kontakt osobe za više informacija:
Marko Zrakić, direktor
Tel: . +385 1 364 0322
Fax: +385 1 366 4983
E-mail: trafficon@trafficon.hr

www.strukturnifondovi.hr

Povijest, ciljevi:

Biro Trafficon d.o.o. je poduzee za geodeziju, projektiranje cesta i prometa, a osnovana je i registrirano 7.12.1998. sa sjeditem u Zagrebu.
Glavni osnivai i jedini zaposleni na samom poetku rada biroa bili su dr. Brenner, g. Munnich te g. Zraki, a nedugo nakon samog osnivanja, timu ova tri strunjaka pridruila se i dipl. ing. graevinarstva, ga Dobrii kao prvi djelatnik Trafficon - a d.o.o.
Biro Trafficon trenutno ima 20 zaposlenih, a nae dosadanje iskustvo u mjerenju, projektiranju i voenju gradnje gradskih cesta, obilaznica, dravnih cesta i autocesta je garancija da preuzete obveze moemo izvriti po najviim standardima i u zadanim rokovima.
Prvi ugovor biroa Trafficon d.o.o. bio je izrada kopletne projektne dokumentacije "cestovnog sustava prometa u mirovanju na Zranoj luci Zagreb".
Dugogodinje iskustvo uz posjedovanje visoko sofisticirane opreme govori o naoj ozbiljnosti i nastojanju da sa mladim hrvatskim ininjerima napravimo kvalitetan i nadasve pouzdan ured za izradu projektne dokumentacije na koji se u svakom trenutku moete osloniti.
Permanentnim podizanjem kvalitete rada te pruanjem usluga na podruju geodezije, projektiranja cesta i prometa, cilj nam je stalno oplemenjivanje izrade projektne dokumentacije na domaem tritu i kao ravnopravan partner, konkurirati renomiranim tvrtkama s podruja Europske Unije.

Strategija poslovanja:

U naem radu primjenjujemo napredne tehnologije i najmoderniju opremu, a prosjena starost zaposlenika Trafficona d.o.o. je trideset i etiri godine ivota.

Stalno zapoljavanje mladih strunjaka sa podruja Republike Hrvatske, njihova edukacija te njihovo sustavno usavravanje kako bi se zadovoljili sve vei zahtjevi kod pripreme i izrade projektne dokumentacije sa teitem na ouvanju prirode i okolia.